פרסומים

מאמרים
Article
נישואין בין בני אותו המין: האמנם הכרחי? האמנם רצוי?

עו"ד יונתן ברמן

Article
מעצר פליטים ומבקשי מקלט בישראל

עו"ד יונתן ברמן

Article
Responsibility-Sharing and the Rights of Refugees: The Case of Israel

עו"ד יונתן ברמן

Article
פליטים להט"בים בישראל

עו"ד יונתן ברמן

Article
The Union of Securitization and Demography: Immigration Detention in Israel

עו"ד יונתן ברמן

ספרים
Article
סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק

מחבר: עו"ד רענן הר-זהב (1991)

Article
דיני השכלה גבוהה

מחברים: ד"ר רענן הר-זהב, עו"ד | ד"ר ברק מדינה, עו"ד (1999)

Article
חוק-יסוד: הכנסת

מחברים: פרופ' אמנון רובינשטיין | ד"ר רענן הר-זהב, עו"ד (1993)

Article
דיני התכנון והבניה – ניתוח התפתחויות ופסיקה בשנת 2001

מחברים: ד"ר רענן הר זהב, עו"ד | עו"ד ליאור כץ | עו"ד יחיאל שמיר (2002)

Article
המשפט המינהלי הישראלי

מחבר: עו"ד רענן הר-זהב (1996)

Article
דיני רשויות מקומיות – ניתוח התפתחויות ופסיקה בשנת 2001

מחברים: ד"ר רענן הר זהב, עו"ד | עו"ד ליאור כץ | עו"ד יחיאל שמיר (2002)