משפט ציבורי-חוקתי-מינהלי

משרד ד"ר רענן הר-זהב, אדלשטיין, ברמן הינו מן המובילים בארץ בתחום המשפט הציבורי, המינהלי והחוקתי. המשרד טיפל במאות עתירות לבג"צ ולבתי משפט לעניינים מינהליים במגוון התחומים הנוגעים לפעילויות רשויות המינהל. במסגרת זו היה המשרד מעורב בעתירות חוקתיות עקרוניות, בהליכים שהתקיימו בפני הרכבים מורחבים בבית המשפט העליון ובקביעת תקדימים משפטיים חשובים בתחום זה.

לד"ר רענן הר-זהב ניסיון אקדמי עשיר ומגוון בתחום המשפט המינהלי. רענן לימד במשך שנים רבות בפקולטה למשפטים של המסלול האקדמי המכללה למנהל את תחומי המשפט הציבורי, משפט מינהלי, בגצ"ים והליכי חקיקה. בנוסף, פרסם ד"ר הר-זהב מספר ספרים בתחום, ובראשם ספרו המשפט המינהלי הישראלי (1996).

לעו"ד יונתן ברמן ניסיון רב בהליכים בבג"ץ ובבתי המשפט לעניינים מינהליים. עו"ד ברמן ניהל הליכים רבים בענייני מכרזים, תקציבים ותמיכות, תכנון ובנייה, חופש המידע, זכויות אדם, חינוך, ותקשורת. כמו כן הוא שימש כמרצה מן החוץ באוניברסיטת תל-אביב, במרכז הבינתחומי בהרצליה ובמרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

ניסיון אקדמי זה, לצד הניסיון הרב שצבר המשרד בפרקטיקה המשפטית, תורמים רבות למומחיות המיוחדת בהענקת ייעוץ משפטי בתחומי המשפט המינהלי וכן בייצוג עותרים בבג"ץ ובבתי המשפט המינהליים, לרבות ייצוגם בהליכים משפטיים אחרים המערבים את תחום המשפט המינהלי.

Justice