דיני השכלה גבוהה

Round Library

משרד ד"ר רענן הר-זהב, אדלשטיין, ברמן הינו מן הבולטים בארץ בתחום דיני ההשכלה הגבוהה. המשרד מלווה מוסדות להשכלה גבוהה וגופים מובילים אחרים בתחום, ומעניק להם ייעוץ שוטף וספציפי, החל משלב ההקמה וקבלת ההיתר לקיים מוסד להשכלה גבוהה, ליווי שוטף מול המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ומול הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת), ייעוץ בדיני עבודה, ייעוץ למועצה אקדמית, לרבות ניסוח תקנונים אקדמיים ותאגידיים, ייעוץ לוועד המנהל ולחבר הנאמנים של מוסדות אלו, מתן חוות דעת משפטיות לגבי החלטות מל"ג, ליווי מיזוגים של מוסדות להשכלה גבוהה, ייעוץ וטיפול מול רשות התאגידים, ליווי מוסדות להשכלה גבוהה מול מבקר המדינה, ליווי הליכים משפטיים לרבות ייצוג בכל הערכאות המשפטיות ובפני בג"ץ, הכנת חוזים לעובדים ולסגל האקדמי, ייעוץ משפטי לנושאי משרה וליווי התקשרויות מסחריות מקומיות ובינלאומיות.

המשרד מלווה מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מתוקצבים ועצמאיים, בהם מכללות, רשתות חינוך, עמותות, חברות לתועלת הציבור, וכן מעניק ייעוץ למוסדות בינלאומיים להשכלה גבוהה.

בשנת 1999 פרסם ד"ר הר-זהב (בשיתוף עם ברק מדינה), את "דיני השכלה גבוהה", הספר המנחה בתחום השכלה גבוהה בישראל.