ליווי הליכי חקיקה

har_zahav_law_edited.jpg

למשרד ד"ר רענן הר-זהב, אדלשטיין, ברמן מומחיות מיוחדת בתחום הליכי החקיקה בכנסת.

אנו מלווים את נושא הליך החקיקה מתחילתו, החל משלב הייעוץ וגיבוש העמדה, דרך ניסוח הצעת החוק והבהרות ביחס להשלכות הנגזרות ממנה, ועד ליווי הליכי החקיקה וייצוג בדיונים בועדות הכנסת, מול גורמי הממשלה והמחוקקים.