פסקי דין

פסקי דין נבחרים
Article
פסק דין בעניין זכויות בעלי חיים

עע"מ 861/19 משרד החקלאות ופיתוח הכפר נ' נח – התאחדות ישראלית של ארגונים להגנת בעלי חיים

Article
פרסום פרוטוקולי דיון שהתנהל בדלתיים סגורות

בש"פ 7630/16 מדינת ישראל נ' רביב דרוקר

Article
ביטול תוצאות הבחירות המקומיות בנצרת בגלל פגמים בהצבעה

בר"ם 582/14 סלאם נ' ג'ראייסי

Article
הפרדת ילדי מבקשי מקלט במערכת החינוך באילת

עת"מ (ב"ש) 29883-07-11 מאנג'ן נ' עיריית אילת

Article
חובת משרד הבריאות לאפשר סטאז' לבוגרי תוכנית לימודים משותפת

עת"מ (י-ם) 936/06 טל פליגלמן נ' מנהל האגף לרישוי המקצועות הרפואיים במשרד הבריאות

Article
בג"צ גבית דמי כניסה לפארק עירוני, ממי שאינו תושב העיר

בג"צ 8676/00 אדם טבע ודין נ' עיריית רעננה

Article
בג"צ חופש העיסוק – הזכות לעסוק במקצועות פרה-רפואיים

בג"צ 2921/03 רונית קאופמן נ' דר' שנון – מנהל אגף הרישוי במשרד הבריאות

Article
מרינה הרצליה – דירות הנופש

עת"מ (ת"א) 2038/98 החברה להגנת הטבע נ' הועדה המקומית לתו"ב הרצליה

Article
תקצוב טיפול בריאותי מקדם לילדים על הספקטרום האוטיסטי

בג"ץ 2902/11 העמותה לילדים בסיכון נ' משרד הבריאות

Article
פסק דין בעניין רפורמת מבחני הנהיגה

בג"ץ 4825/18 יו"ר ועדת ההיגוי של מורי הנהיגה נ' שר התחבורה

Article
חוקתיות פטור מלימודי ליבה

בג"ץ 3752/10 רובינשטיין נ' הכנסת

Article
רישום נישואי בני זוג מאותו המין

בג"ץ 3045/05 בן-ארי נ' מנהל מינהל האוכלוסין במשרד הפנים

Article
בג"צ הליכי חקיקה בכנסת – יש לקיים כסידרם

בג"צ 5711/91 ח"כ אברהם פורז נ' ח"כ דב שילנסקי, יו"ר הכנסת

Article
חינוך – זכות ההורים לבחור במסגרת החינוכית לילדיהם

עת"מ 1294/01 בית הספר "עתיד" נ' משרד החינוך

Article
חופש המידע – הזכות לעיין בפרוטוקולים פנימיים

עע"ם 9738/04 המועצה להשכלה גבוהה נ' עמותת שחר - אגודה לקידום החינוך בישראל

Article
חיוב ראש הממשלה לחשוף את שיחותיו עם שלדון אלדסון ועמוס רגב

עע"מ 7678/16 רביב דרוקר נ' הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה

Article
חובת שירות בתי הסוהר לממן טיפול תרופתי לאסירים

עת"א (מרכז) 28629-08-15 רוזליו נ' שירות בתי הסוהר

Article
עתירות בעניין חוקתיות החוק למניעת הסתננות

בג"ץ 7146/12 אדם נ' הכנסת, בג"ץ 8425/13 גבריסלסי נ' הכנסת, בג"ץ 8665/14 דסטה נ' הכנסת

Article
הסדרי תנועה במרכז העירוני החדש הרצליה

עת"מ (ת"א) 2596/05 צ'יפסר נ' הועדה המקומית לתו"ב הרצליה

Article
בג"צ חובת רשות מקומית להקצות קרקע באופן שוויוני

בג"צ 5023/91 ח"כ אברהם פורז נ' שר הבינוי והשיכון, אריאל שרון

Article
בג"צ חובת מכרז בתאגידים סטטוטוריים

בג"צ 8299/01 ועד העובדים של ההנדסאים, הטכנאים, המהנדסים והאקדמאים ברשות שדות התעופה נ' רשות שדות התעופה

Article
הורדת אנטנות סלולריות ותרני ענק

עת"מ (ת"א) 1183/06 ועד הבית ברח' איינשטיין 34 ת"א ואח' נ' עיריית תל-אביב ואח'