דיני השכלה גבוהה

מחברים: ד"ר רענן הר-זהב, עו"ד | ד"ר ברק מדינה, עו"ד (1999)

הספר הראשון בישראל אשר מנתח בהרחבה את נושא ההשכלה הגבוהה, הנחיות והחלטות המועצה להשכלה גבוהה, הכללים למתן היתר והכרה להענקת תארים אקדמיים, שלוחות של אוניברסיטאות זרות, תקצוב ההשכלה הגבוהה, ועוד. הספר צוטט בפסקי דין של בתי המשפט.

לתוכן העניינים
Books