מעצר פליטים ומבקשי מקלט בישראל

עו"ד יונתן ברמן

מאמר אקדמי מתוך כתב עת:

מעצר פליטים ומבקשי מקלט בישראל, בתוך: לוינסקי פינת אסמרה: היבטים חברתיים ומשפטיים של מדיניות המקלט בישראל (עורכת: ד"ר טלי קריצמן-אמיר, הוצאת מכון ון-ליר, 2015)

למאמר המלא