פסק דין בעניין רפורמת מבחני הנהיגה

בג"ץ 4825/18 יו"ר ועדת ההיגוי של מורי הנהיגה נ' שר התחבורה

משרדנו ייצג בבג"ץ את ועדת ההיגוי של מורי הנהיגה בעתירה נגד השתת עלויות מערכת תיעוד מבחני הנהיגה והעלויות הנלוות, לאחר רפורמת ההפרטה של מבחני הנהיגה, על מורי הנהיגה.

 

העתירה הוגשה בעקבות רפורמה מקיפה בתחום מבחני הנהיגה המעשיים. במסגרת הרפורמה מורי הנהיגה נדרשו להתקין מערכות לתיעוד המבחנים, ולשאת בעלויות המערכת והעלויות הנלוות לה.

 

בעקבות העתירה, משרד התחבורה הודיע שלקראת סוף השנה יעודכן המחיר המפוקח שמורי הנהיגה רשאים לגבות עבור מבחני הנהיגה, כך שישקלל גם את עלות המערכת. בית המשפט קבע שטענת מורי הנהיגה לפיה מלכתחילה לא היה מקום להשית עליהם את עלויות המערכת מסברת את האוזן, וכי למרות שבתקופה הראשונה משרד התחבורה מימן את התקנת מערכת התיעוד ברוב המקרים, המערכת היא רק רכיב אחד מבין מכלול עלויות שכרוכות במבחן המעשי. בית המשפט קבע שמכלול עלויות אלה צריכות להשתקף במחיר המפוקח המירבי שמורי הנהיגה רשאים לגבות.

 

קישור לפסק דינו של בית המשפט העליון