חיוב ראש הממשלה לחשוף את שיחותיו עם שלדון אלדסון ועמוס רגב

עע"מ 7678/16 רביב דרוקר נ' הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה

משרדנו ייצג את העיתונאי רביב דרוקר ואת חדשות 10 בע"מ בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון בהליך לפי חוק חופש המידע, שבו משרד ראש הממשלה נדרש לחשוף את מועדי השיחות בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לבין בעל השליטה בעיתון "ישראל היום", שלדון אדלסון, ועורך "ישראל היום" באותה עת, עמוס רגב.

 

בית המשפט העליון הורה לממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה למסור את המידע המבוקש. בית המשפט קבע שקיים אינטרס ציבורי ממשי לחשוף קשרים בין נושאי משרות שלטוניות לבין גורמים בעלי אינטרסים בהחלטותיהם. בפרט, נקבע, יש אינטרס ציבורי ממשי לחשוף את מועדי השיחות שהתבקשו נוכח השיח הציבורי בדבר זיקתו של עיתון "ישראל היום" לראש הממשלה ובדבר המטרות שעמדו ברקע ייסודו של העיתון.

 

אל מול האינטרס הציבורי האמור נפסק שמסירת המידע תביא לפגיעה שולית בלבד בפרטיות ראש הממשלה, בעל השליטה ב"ישראל היום" ועורכו הראשי של העיתון. כמו כן נדחו טענותיהם של בעל השליטה ב"ישראל היום" ועורכו הראשי לפיהן מדובר במידע שאין למוסרו מטעמים של חיסיון עיתונאי.

 

בעקבות פסק הדין נמסרה ללקוחותינו רשימת שיחות הטלפון בין ראש הממשלה לבין שלדון אדלסון ועמוס רגב.

 

קישור לפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 7.8.2017

קישורים לרשימת השיחות שהתקבלו בעקבות ההליך מן השנים 2012, 2013, 2014 ו-2015