עתירות בעניין חוקתיות החוק למניעת הסתננות

בג"ץ 7146/12 אדם נ' הכנסת, בג"ץ 8425/13 גבריסלסי נ' הכנסת, בג"ץ 8665/14 דסטה נ' הכנסת

עו"ד יונתן ברמן, יחד עם עורכי דין מארגוני זכויות אדם, ייצג בסדרה של עתירות חוקתיות, שנדונו בפני הרכבים מורחבים בבית המשפט העליון והביאו לפסילה של חלקים מתוך החוק למניעת הסתננות.

בעקבות העתירה הראשונה, שהוגשה בשנת 2012, ניתן פסק דין עקרוני בו בוטל החוק שאפשר החזקת מבקשי מקלט לפרק זמן של שלוש שנים;

 

בעקבות העתירה השנייה, שהוגשה בשנת 2013, ניתן פסק דין עקרוני, שביטל את החוק אשר אפשר החזקת מבקשי מקלט במתקן הפתוח "חולות" ללא הגבלת זמן;

 

ובעקבות העתירה השלישית, שהוגשה בשנת 2014, ניתן פסק דין עקרוני, שביטל את החוק שאיפשר החזקת מבקשי מקלט במתקן הפתוח "חולות" לפרק זמן של 20 חודשים, וקבע כי מדובר בהחזקה לפרק זמן שאינו מידתי.

 

קישורים לפסקי הדין בעניין אדם, גבריסלסי ודסטה.