חופש המידע – הזכות לעיין בפרוטוקולים פנימיים

עע"ם 9738/04 המועצה להשכלה גבוהה נ' עמותת שחר - אגודה לקידום החינוך בישראל

פסק דין עקרוני זה, שניתן על ידי שבעה שופטי בג"צ, עוסק בחובת גילוי המידע שחל על המועצה להשכלה גבוהה.
 

במקרה חשוב זה ייצגנו עמותה שביקשה מן המועצה להשכלה גבוהה רישיון להקמת שלוחת אוניברסיטת זרה שתעניק תארים ברפואה וסורבה.
 

על מנת שיהיה באפשרותה לתקוף סירוב זה כראוי, העמותה ביקשה, לפי חוק חופש המידע, לעיין בפרוטוקולים של ישיבות המועצה להשכלה גבוהה שדנו בבקשה לקבלת רישיון. השאלה העקרונית אשר עמדה במוקד הדיון הייתה - היקף חובת משרדי ממשלה לפרסם דיונים פנימיים של רשויות המדינה.
 

בית המשפט קבע שכנגד הערך העוסק בצורך של הרשות לקיים דיון ענייני ופתוח (שמצדיק לכאורה את אי-חשיפת המסמכים), עומד האינטרס הציבורי שבחשיפת המידע וכן האינטרס האישי של הנפגע מן ההחלטה.
 

בית המשפט העליון קיבל את טענותינו וקבע שלא די בעובדה שמדובר בדיונים פנימיים של הרשות כדי להצדיק את ההימנעות מחשיפתם וחייב את המועצה להשכלה גבוהה לחשוף פרוטוקלים של דיוניים פנימיים.

 

קישור לפסק הדין במלואו