ביטול תוצאות הבחירות המקומיות בנצרת בגלל פגמים בהצבעה

בר"ם 582/14 סלאם נ' ג'ראייסי

עו"ד ד"ר רענן הר-זהב ייצג את אחד המועמדים בבחירות לראשות העיר נצרת, בהליך לביטול תוצאות הבחירות ולעריכת בחירות חדשות.

במסגרת בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי, בית המשפט דן בטענתנו, לפיה יש לבטל את הבחירות משום שההפרש בין המועמדים לראשות העיר עמד על 9 קולות בלבד, בעוד שבפני בית המשפט הוצגו ראיות המלמדות ש-11 מן האנשים שהצביעו לכאורה, שהו בחו"ל או בבית הסוהר במועד הבחירות.

בית המשפט קבע שמדובר בליקוי המבסס אפשרות לא מבוטלת על תוצאות הבחירות, וקבע כי יש לבטל את תוצאות הבחירות ולקיים בחירות חדשות.

קישור לפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 11.2.2014