תקצוב טיפול בריאותי מקדם לילדים על הספקטרום האוטיסטי

בג"ץ 2902/11 העמותה לילדים בסיכון נ' משרד הבריאות

עו"ד ד"ר רענן הר-זהב ייצג עמותות המעניקות שירותי טיפול בריאותי מקדם לילדים על הספקטרום האוטיסטי בגני תקשורת, בעתירה לבג"ץ נגד משרד הבריאות, בה נדרש עדכון של התעריף השעתי שמשלם משרד הבריאות לעמותות לצורך הענקת הטיפולים.

בג"ץ קיבל את העתירה וקיבל את טענותינו, לפיהן התעריף השעתי, לפיו פעילות העמותות מתוקצב, אינו סביר. כמו כן התקבלה טענתנו, לפיה התעריף הנמוך מהווה הפליה של ילדים על הספקטרום האוטיסטי המקבלים שירותי טיפול בריאותי מקדם בגני התקשורת, בהשוואה לילדים המקבלים את אותם טיפולים במסגרות קופות החולים, וכי הפליה זו מביאה לכך שהשירותים שמקבלת קבוצת הילדים הראשונה יהיה נחות בהשוואה לאלו שמקבלת קבוצת הילדים השנייה.

בג"ץ קבע כי יש להגדיל משמעותית את התעריך השעתי, וקבע את נוסחת החישוב שתקדם שוויון בין שתי קבוצות הילדים. בעקבות העתירה גדל באופן משמעותי ביותר התקצוב הניתן לטיפולים לילדים על הספקטרום האוטיסטי המקבלים טיפול בריאותי מקדם בגני תקשורת.

קישור לפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 4.9.2015