חוקתיות פטור מלימודי ליבה

בג"ץ 3752/10 רובינשטיין נ' הכנסת

עו"ד ד"ר רענן הר-זהב ייצג עותרים בעתירה לבג"ץ שנדונה בפני הרכב מורחב של תשעה שופטים נגד הפטור מלימודי ליבה, שמקנה החוק למוסדות חינוך המכונים "ישיבות קטנות".

 

שופטי הרוב (שבעה מתוך תשעה) קבעו שהחוק הוא חוקתי וכי אין עילה להכריז על ביטולו.

 

שופטי המיעוט (שניים מתוך תשעה) קבעו שהחוק אינו חוקתי. זאת מן הטעם שהזכות לחינוך היא זכות יסוד חוקתית, שההגנה הבסיסית עליה כוללת את כל תקופת לימודי החובה ואת תכני החובה שנקבע שיילמדו במסגרת זו, ובנימוק לפיו החוק אינו מאזן כראוי בין הזכויות החוקתיות, שבהן הוא פוגע, לבין התכליות שהוא מבקש להשיג.

 

קישור לפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 17.9.2014