חובת שירות בתי הסוהר לממן טיפול תרופתי לאסירים

עת"א (מרכז) 28629-08-15 רוזליו נ' שירות בתי הסוהר

משרדנו ייצג בעתירה לבית המשפט המחוזי אסיר חולה צהבת C, ששירות בתי הסוהר סירב לממן עבורו תרופה המצויה בסל הבריאות, ושחולים במחלה זו שאינם אסירים זכאים לקבל מקופות החולים ללא תשלום.

 

בית המשפט קיבל את העתירה וקבע שהעובדה שמדובר בתרופה שעלותה מוערכת במאות אלפי שקלים אינה יכולה להצדיק את סירוב שירות בתי הסוהר לרכוש אותה. בית המשפט קבע שמשנקבע שהתרופה מצויה בסל הבריאות, שירות בתי הסוהר אינו יכול להישמע בטענה שסבך ביורוקרטי מונע מציאת מקור מימון לתרופה ומונע את מתן התרופה. בית המשפט אף קבע שהטענה לפיה התרופה אינה נדרשת להצלת חייו של העותר אינה רלוונטית משהוחלט לכלול את התרופה בסל הבריאות, והורה לשירות בתי הסוהר להתחיל את הטיפול בתרופה בתוך 30 ימים ממועד פסק הדין.

קישור לפסק הדין מיום 15.5.2016