פסק דין בעניין זכויות בעלי חיים

עע"מ 861/19 משרד החקלאות ופיתוח הכפר נ' נח – התאחדות ישראלית של ארגונים להגנת בעלי חיים

משרדנו ייצג את ארגון זכויות בעלי החיים "נח – התאחדות ישראלית של ארגונים להגנת בעלי חיים" בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון בהליך נגד החלטת השירותים הווטרינריים להמית עשרות כלבים וחתולים, שחלקם נשאי מחלה, וזאת אף על פי שברחבי המדינה פזורים מאות בעלי חיים במצב זהה, החיים אצל בעליהם ומטופלים על ידם.

 

בית המשפט המחוזי קיבל את עתירתנו, וקבע שהיה על השירותים הווטרינריים לשקול חלופות מידתיות יותר שאינן כרוכות בהמתה.

 

בערעור לבית המשפט העליון שהגיש משרד החקלאות, דעות השופטים נחלקו. השופט הנדל קבע, בדעת מיעוט, כי יש לדחות את ערעור המדינה. השופט הנדל קבע שהגנה על בריאות הציבור עשויה להצדיק המתת בעלי חיים רק כמוצא אחרון, ורק כשלא ניתן להגן ביעילות על שלומם של בני אדם באמצעים אחרים שעלותם סבירה. השופט הנדל קבע שהדיון שניהלו השירותים הווטרינריים בעתיד בעלי החיים היה בינארי, והמדינה גיבשה את עמדתה לפיה יש להמית את בעלי החיים בלי לתת את הדעת לאפשרויות אחרות, ועל כן יש לבטל את החלטת השירותים הווטרינריים.

 

שופטי הרוב קיבלו את נוסחת האיזון ביחס לחייהם של בעלי חיים, שנקבעה בפסק דינו של השופט הנדל, אך קבעו שיש לקצוב 30 ימים נוספים למציאת פתרונות, וככל שלא יימצאו פתרונות בפרק זמן זה, אין מקום להתערב בשיקול הדעת של השירותים הווטרינריים.

 

במסגרת ההליך הצלחנו להוציא מישראל 16 מן הכלבים מישראל לחווה בקנדה, כדי למנוע את המתתם על ידי משרד החקלאות. במסגרת 30 הימים שנקצבו על ידי בית המשפט העליון, פעלנו לקבלת הרשויות הפדרליות בקנדה, שאישרו את הטסתם של כלל הכלבים והחתולים לאותה חווה, ובעקבות זאת נמנעה המתתם.

 

קישור לפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 26.6.2019

קישור לפסק דינו של בית המשפט המחוזי מיום 18.12.2018