הפרדת ילדי מבקשי מקלט במערכת החינוך באילת

עת"מ (ב"ש) 29883-07-11 מאנג'ן נ' עיריית אילת

עו"ד יונתן ברמן, יחד עם התכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב, ייצג בעתירה מינהלית ילדי מבקשי מקלט בעיר אילת ,שמערכת החינוך יצרה עבורם מסגרת חינוכית נפרדת מזו שבה לומדים יתר ילדי העיר, שמוקמה מחוץ לעיר.

בית המשפט המחוזי קיבל את העתירה וקבע כי רישום לבתי ספר צריך להיעשות לפי אזורי רישום, כי הדין מתווה דרכים מסוימות לרישום ילד שלא לפי אזור מגוריו על בסיס יכולותיו הלימודיות, וכי לא ניתן לקבל החלטה גורפת כלפי קבוצת ילדים בעלי מאפיינים קבוצתיים מסוימים, מבלי לבחון פרטנית את יכולתו.

בית המשפט קבע כי מתן לגיטימציה להסדר של הפרדה בחינוך על יסוד מדינת מוצאם של הילדים ומעמדם המשפטי, היא חסרת תקדים בעולם המערבי ולא ניתן לתת לה יד, והורה לעיריית אילת לאפשר לילדי מבקשי המקלט להשתלב במסגרות החינוך בעיר.

קישור לפסק דינו של בית המשפט המחוזי