הסדרי תנועה במרכז העירוני החדש הרצליה

עת"מ (ת"א) 2596/05 צ'יפסר נ' הועדה המקומית לתו"ב הרצליה

משרדנו ייצג את עיריית הרצליה, בהליכים כנגד תכניתה לשקם את רחוב סוקולוב במרכז העיר לשם "החייאת" האזור. העותרים, סוחרים ברחוב, עתרו לביהמ"ש כנגד הפרויקט וטענו, שאין להתיר שינויי תנועה מסיביים ברחוב , מבלי שיוכנו לצורך כך תב"ע (תכנית בנין עיר) ותסקיר השפעה על הסביבה.

ביהמ"ש המחוזי (השופט ד"ר קובי ורדי) בפסק דינו, קיבל את טענות העירייה, כי התב"ע הקיימת מתירה את השינויים. נפסק כי הסדרי תנועה כמו הרחבת מדרכות והפיכת רחוב לחד-סטרי, אינם נקבעים בתב"ע אלא נקבעים ע"י ראש העיר בתפקידה כראש רשות התימרור המקומית, לפי סמכותה מכח תקנות התעבורה.

נפסק כי החלטת העירייה היא סבירה ומקצועית ומשקפת אינטרס ציבורי רחב וחשיבה עירונית מתקדמת למען ציבור התושבים. העתירה נדחתה, והעותרים חויבו לשלם הוצאות משפט לעירייה. הערעור לביהמ"ש העליון, ובמסגרתו בקשת המערערים לצו מניעה זמני – נדחו גם הם.

 

לפסק דין ביהמ"ש המחוזי (מינהלי) מיום 5.2.2006 שדחה את העתירה המנהלית

להחלטת ביהמ"ש העליון מיום 20.3.2006 לדחות בקשת המערערים לצו מניעה זמני

לפס"ד ביהמ"ש העליון מיום 11.7.06 שדחה את הערעור (עע"מ 1880/06 ציפסר נ' הועדה המקומית לתו\"ב הרצליה)