הורדת אנטנות סלולריות ותרני ענק

עת"מ (ת"א) 1183/06 ועד הבית ברח' איינשטיין 34 ת"א ואח' נ' עיריית תל-אביב ואח'

משרדנו ייצג את העותרים, ועדי בתים ודיירים, שעתרו לאחר שגילו כי ליד בתיהם הוקמו שני תרני ענק ועליהם אנטנות סלולריות שהוקמו בצומת הרחובות איינשטיין ונמיר בתל-אביב. הדיון נסב אודות שאלת חוקיותם של היתרי הבניה שניתנו לחברות הסלולריות להקמת מתקני שידור סלולריים בגובה 30 מטר בשכונת רמת-אביב. בדיון עלתה שאלה עקרונית, האם ניתן להקים תרנים סלולריים בשטח בניה עירונית. העותרים טענו כי הדבר אסור וכי היתרי הבניה מנוגדים לתכנית מתאר ארצית לתקשורת תמ"א 36א' האוסרת זאת.

ביהמ"ש המחוזי (הש' עוזי פוגלמן) קיבל את העתירה. נפסק, כי הכלל שקובעת התמ"א הוא איסור להקים בשטח העיר מתקן שידור קרקעי (על הקרקע). החריג לכלל הוא כאשר המתקן הסלולרי משתלב במתקן תשתית אחר כגון עמוד תאורה, שאז ממילא נעשה שימוש במשאב הקרקע והפגיעה הסביבתית או הנופית כבר קיימת.

 

במקרה זה נפסק שאין לראות את התרנים הסלולריים הענקיים, שגובהם 30 מטר, ועליהם הותקנה גם מנורה, כאילו הם עמודי תשתית לתאורה, כטענת החברות הסלולריות. נפסק שאין להתיר הקמת מתקן תשתית חדש רק על מנת ל"הכשיר" הקמת מתקן סלולרי. הדבר יאפשר עקיפה מלאכותית של האיסור בתמ"א 36א' להקים אתר סלולרי קרקעי בעיר. לפיכך, כאשר מבוקש להקים מתקן תשתית חדש בשטח עירוני ולצרף אליו מתקן סלולרי, צריך להראות כי קיים צורך ציבורי ממשי במתקן התשתית, וכי צורך זה הינו עצמאי ועומד בפני עצמו גם ללא זיקה להקמתו של המתקן הסלולרי.

 

במקרה זה לא נטען שהיה צורך עצמאי להתקין עמודי תאורה חדשים. לכן נפסק, שהיתרי הבניה נועדו בלעדית להקמת המתקנים הסלולריים. לפיכך, לא מתקיים החריג (המאפשר היצמדות מתקן סלולרי למתקן תשתית), ולכן היתרי הבניה שניתנו לחברות הסלולריות חורגים מהכלל האוסר מתקני קרקעיים בשטח העיר, ודינם להתבטל.

 

נדחתה גם טענת החברות הסלולריות כי הן השקיעו כספים בהקמת התרנים, ושאם יוסרו ישובשו שידורי התקשורת הסלולרית. נפסק כי הפגם שנפל הוא בדרגת חומרה גבוהה. לא ניתן להשלים עם היתר בניה אשר חורג מהתכנון התקף (התמ"א). לפיכך נפסק כי היתרי הבניה בטלים וכי יש להפסיק את פעילות המתקנים ולהסירם, וזאת יש לעשות בתוך 8 חודשים, כדי לאפשר לחב' הסלולריות פרק זמן להתארגנות לצורך כך.

לפסק דין השופט עוזי פוגלמן, ביהמ"ש המחוזי (מינהלי) תל-אביב, מיום 14.5.2006