בג"צ חופש העיסוק – הזכות לעסוק במקצועות פרה-רפואיים

בג"צ 2921/03 רונית קאופמן נ' דר' שנון – מנהל אגף הרישוי במשרד הבריאות

עתירה זו עוסקת בשאלה האם משרד הבריאות יכול להעניק תעודות הכרה במקצועות פרה-רפואיים (טיפול בהבעה ויצירה) מבלי שקיים חוק. לפי נוהל פנימי שקבע משרד הבריאות רק מי שלמד במוסדות מסויימים זכה לקבל "תעודת הכרה במקצוע" מאת משרד הבריאות.

אנו ייצגנו מספר תלמידות שלמדו מקצועות פרה-רפואיים אולם משרד הבריאות סירב להעניק להן תעודות משום שנטען שהמוסד בהן למדו לא קיבל את הכרת משרד הבריאות כאמור.
 

בג"ץ קיבל את טענותינו כי מדובר בפגיעה קשה בחופש העיסוק וזאת ללא כל הסמכה בדין וקבע כי משרד הבריאות הנהיג משטר רישוי מקצוע מבלי שהייתה לו ההסמכה בחוק לעשות כן.

 

קישור לפסק הדין במלואו