בג"צ חובת מכרז בתאגידים סטטוטוריים

בג"צ 8299/01 ועד העובדים של ההנדסאים, הטכנאים, המהנדסים והאקדמאים ברשות שדות התעופה נ' רשות שדות התעופה

עתירה זו עסקה בשאלה האם רשות שדות התעופה חייבת בחובת מכרז, כפי שחלה בשירות המדינה, לאיוש משרות בכירות. עד לפסק הדין בעתירה שהגשנו הרשות לא קיימה מכרזים לקבלת עובדים בכירים ולאחר הגשת העתירה הקימה רשות שדות התעופה וועדות מכרזים שהבטיחו רוב לנציגי הנהלת רשות שדות התעופה.

העותרים, באמצעות משרדנו, טענו כי איוש משרות ברשות שדות התעופה חייב להיות כפי שמקובל בשירות המדינה דהיינו בדרך של מכרז וללא רוב להנהלה.

בית המשפט העליון קיבל את טענותינו וקבע שרשות שדות התעופה מחוייבת לגייס עובדים בדרך הנהוגה בשירות המדינה, דהיינו בדרך של מכרז שוויוני שיבטיח את בחירת המועמדים הטובים ביותר ולא את המקורבים לצלחת. פסק דין זה הינו עקרוני לא רק בכל הנוגע לרשות שדות התעופה אלא שהוא קובע נורמה שמתייחסת לכל התאגידים הסטטוריים (כדוגמת רשות הנמלים והרכבות וכד').

קישור לפסק הדין במלואו