חוק-יסוד: הכנסת

מחברים: פרופ' אמנון רובינשטיין | ד"ר רענן הר-זהב, עו"ד (1993)

מאמר אקדמי מתוך כתב עת:

ספר זה, חלק מסדרה בעריכת פרופ' יצחק זמיר על פרשנות חוקי היסוד, עוסק בפרשנות חוק יסוד: הכנסת.

למאמר המלא