דיני התכנון והבניה – ניתוח התפתחויות ופסיקה בשנת 2001

מחברים: ד"ר רענן הר זהב, עו"ד | עו"ד ליאור כץ | עו"ד יחיאל שמיר (2002)

מאמר אקדמי מתוך כתב עת:

הספר מכיל את ההתפתחויות המשפטיות בתחום דיני התכנון והבניה בשנת 2001 ומכיל מקבץ עדכונים יישומיים ופרקטיים. הספר יצא לאור בהוצאת בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט.

למאמר המלא