תמ"א 36 החדשה (בהליכי תכנון)

מאת: ליאור כץ, עו"ד

כפטריות אחר הגשם כך צמחו וקמו בשנים האחרונות אנטנות סלולריות ברחבי הארץ, עד כי הדבר הפך ל"מכת מדינה", כפי שהגדירה זאת ועדת ערר מחוזית שדנה בנושא.[1] הקמתן והפעלתן של האנטנות הסלולריות - ובשמן המדויק: מתקני שידור סלולריים - מצריכה היתרים הניתנים בידי רשויות שונות.

לקריאת המאמר