פליטים להט"בים בישראל

מאמר אקדמי שפורסם בכתב עת:

פליטים להט"בים בישראל, בתוך: זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עורכים: פרופ' אלון הראל ואח', הוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים, 2016)