פינוי פולשים בכוח

מאת עו"ד יחיאל שמיר

משפחה עזבה את ביתה ונסעה לטיול משפחתי לתקופה של חודשיים. טרם צאתם את הארץ דאגו בני המשפחה לנעול את דלתות הבית היטב. להפתעתם הרבה, עם שובם ארצה השתוממו לגלות כי במהלך החופשה, אלמונים פרצו את דירתם, פלשו והשתקעו בה.
האם רשאים בני המשפחה להפעיל בעצמם או באמצעות אחרים כוח פיזי כנגד הפולשים ולפנותם מדירתם? האם זכותם לפנות למשטרה ולבקש ממנה את פינוי הפולשים בכוח? דומה כי לפי החוק התשובה לכך שלילית.

בדרך כלל בעל זכות בקרקע אינו רשאי לעשות דין לעצמו כנגד מסיג גבול. הנחת המוצא היא כי במדינת חוק מתוקנת יש להמעיט באפשרות לשימוש בכוח על ידי אזרחים. התרת עשיית דין עצמי מסכנת את שלום הציבור ועלולה לגרור למעשי אלימות בין אזרחים. מתפקידה של מערכת המשפט להחליט מיהו בעל הזכויות ואין להותיר הכרעה זו בידי האזרחים. לכן ראוי להפנות את הצדדים לערכאות שיפוטיות שתפקידן לתת פתרון להכריע בסכסוך. מטעם זה, למשל, כאשר בעל דירה טוען כי מי ששכר ממנו את הדירה הפר את הסכם השכירות, אין בעל הדירה רשאי לעשות דין לעצמו ולפנות בכוח את השוכר - אלא עליו להגיש תביעה לבית המשפט ולהוכיח את טענותיו.

עם זאת, אין להתעלם מכך כי לעיתים צורכי החיים מחייבים היזקקות לשימוש בכוח כנגד פולש, בפרט כאשר הפלישה היא "טרייה". לעיתים קיימים יתרונות בולטים לעשיית דין עצמי על ידי אזרחים, ללא צורך בהליך שיפוטי. בראש וראשונה, עשיית דין עצמי הוא פתרון מהיר יותר, לעיתים קרובות יעיל יותר וייתכן שגם זול יותר. בנוסף לעיתים יש צורך להכיר בצרכים האנושיים של האדם, ובהם הצורך להגיב תגובה טבעית ומיידית לשלילת החזקה בנכס של אותו אדם. לכן קיימת בחוק אפשרות מצומצמת להפעיל כוח פיזי נגד מסיג גבול, בכפוף לכך שיופעל כוח סביר כנגד הפולש. לפי החוק אם נתפסה הדירה בידי פולש, והפלישה עודנה "טרייה", רשאי המחזיק בדירה, בתוך 30 ימים ממועד הפלישה, להשתמש בכוח במידה סבירה כדי לפנות את הפולשים. בעל הדירה רשאי להסתייע במשטרה במטרה לפנות את הפולשים, וחובתה של המשטרה במקרה זה לחוש לעזרת אותו אדם ולסייע לו בפינוי הפולש. אולם כוח זה, לפינוי וסילוק פולשים ללא צורך בהליך משפטי, מותנה בכך שהפלישה עודנה "טרייה" ולא חלפו 30 ימים ממועד הפלישה.

במקרה והמדובר בפלישה לאדמות מדינה - הקנה החוק למדינה זכות רחבה הרבה יותר לפינוי פולשים. למדינה עומדים שלושה חודשים מיום שהתברר שהמקרקעין נתפסו שלא כדין, ו-12 חודשים מיום תפיסת המקרקעין כדי לדאוג לפינוי הפולש בכוח וללא צורך בהלך משפטי.