דיני חוק ההסדרים

מאת: ד"ר רענן הר-זהב עו"ד | עו"ד קרן איזאק-אמגור

חוק ההסדרים הוא חוק אלים. הוא מתבשל בחשאי במסדרונות משרד האוצר, מסדירים בו נושאים רבים והליכי חקיקתו בכנסת מהירים וחפוזים. המאמר סוקר את הביקורת על חוק ההסדרים, ומציג כלים להתמודדות עם הליכי חקיקת החוק ולגריעת נושאים מהחוק.

לקריאת המאמר