גביית עדות בווידאו

מאת: עו"ד יחיאל שמיר

התפתחות הקדמה והטכנולוגיה בפרוס האלף השלישי לספירה הגיעה בנושאים שונים גם למפתן בית המשפט.
כך למשל, בעת האחרונה ניתן פסק דין העוקב אחר ההתפתחויות בטכניקות צילום המסמכים המתקדמות, הוספו תקנות המאפשרות הגשת "תובענה ממוכנת" באמצעות תקשורת בין מחשבים וקודם לכן הוספו תקנות המאפשרות המצאת כתבי בי-דין באמצעות מכשיר הפקסימיליה. יתירה מכך, מערכת בתי המשפט המשתדלת לצעות בקו אחד עם הטכנולוגיה, עברה תהליך של מחשוב (כיום ניתן לבדוק ולקרוא החלטות שונות ופסקי דין שונים באמצעות שימוש ברשת האינטרנט) ובחלק מאולמות המשפט אף מותקנת מערכת לגביית עדות באמצעות שיחת ועידה בווידאו (וכפי שאבהיר ברשימה זו - דומה כי לא נעשה שימוש מספיק במערכת זו בהליכים אזרחיים המערבים ליטיגציה בינלאומית).
הסתגלותו של בית המשפט לטכנולוגיה המשתנה והרשאתו, במקרים המתאימים, לגבות עדות באמצעות שיחת ועידה בווידאו במשפטים אזרחיים המערבים ליטיגציה בינלאומית, הנן צו השעה. עמד על כך השופט חשין בע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי.

להמשך קריאת המאמר - לחץ כאן