אנטנות סלולריות, תמ"א 36 החדשה (מתוכננת)

מאת: עו"ד ליאור כץ

כפטריות אחר הגשם כך צמחו וקמו בשנים האחרונות אנטנות סלולריות ברחבי הארץ, עד כי הדבר הפך ל"מכת מדינה", כפי שהגדירה זאת ועדת ערר מחוזית שדנה בנושא. הקמתן והפעלתן של האנטנות הסלולריות - ובשמן המדויק: מתקני שידור סלולריים - מצריכה היתרים הניתנים בידי רשויות שונות.

לגבי קרינה הנפלטת מהמתקן, נדרש היתר קרינה מאת הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה, המעיד, כי הקרינה מהמתקן אינה עולה על הרמה המירבית המותרת. לגבי ההקמה והבנייה הפיסית של המתקן, נדרש היתר בניית מאת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

להמשך קריאת המאמר - לחץ כאן