משפט ציבורי-חוקתי-מנהלי

משרד ד"ר רענן הר-זהב, אדלשטיין, ברמן הינו מן המובילים בארץ בתחום המשפט הציבורי, המנהלי והחוקתי. המשרד טיפל במאות עתירות לבג"צ ולבתי משפט לעניינים מנהליים במגוון התחומים הנוגעים לפעילויות רשויות המנהל. במסגרת זו היה המשרד מעורב בעתירות חוקתיות עקרוניות, בהליכים שהתקיימו בפני הרכבים מורחבים בבית המשפט העליון ובקביעת תקדימים משפטיים חשובים בתחום זה.

לד"ר רענן הר-זהב ניסיון אקדמי עשיר ומגוון בתחום המשפט המנהלי. רענן לימד במשך שנים רבות בפקולטה למשפטים של המסלול האקדמי המכללה למנהל את תחומי המשפט הציבורי, משפט מנהלי, בגצ"ים והליכי חקיקה. בנוסף, פרסם ד"ר הר-זהב מספר ספרים בתחום, ובראשם ספרו המשפט המנהלי הישראלי (1996).

לעו"ד יונתן ברמן ניסיון רב בהליכים בבג"ץ ובבתי המשפט לעניינים מנהליים. עו"ד ברמן ניהל הליכים רבים בענייני מכרזים, תקציבים ותמיכות, תכנון ובנייה, חופש המידע, זכויות אדם, חינוך, ותקשורת. כמו כן הוא שימש כמרצה מן החוץ באוניברסיטת תל-אביב, במרכז הבינתחומי בהרצליה ובמרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

ניסיון אקדמי זה, לצד הניסיון הרב שצבר המשרד בפרקטיקה המשפטית, תורמים רבות למומחיות המיוחדת בהענקת ייעוץ משפטי בתחומי המשפט המנהלי וכן בייצוג עותרים בבג"ץ ובבתי המשפט המנהליים, לרבות ייצוגם בהליכים משפטיים אחרים המערבים את תחום המשפט המנהלי.